Categorieën

Category - Kijk op het Noorden

U bent hier:

Alledaagse integriteit

Integriteit en integer handelen lijken de laatste tijd actuele begrippen. Voornamelijk door de grote boekhoud- en bouwfraudeschandalen komt integriteit als uiterst gevoelig onderwerp uitgebreid in de media aan de orde. Door deze gebeurtenissen komt de focus echter voornamelijk te liggen op het gebrek aan integriteit.
Lees meer

Assessment

Assessment, Engels voor taxatie of schatting, is een grondig beoordelings-, observatie- en voorspellingsinstrument dat ingezet wordt bij een sollicitatieprocedure of een promotie. Het kan ook als ontwikkel- of potentieelassessment worden gebruikt. In beide gevallen wil de werkgever weten of de kennis, capaciteiten, vaardigheden en karaktereigenschappen en vooral het gedrag van de kandidaat geschikt zijn voor een bepaalde functie. Het assessment kan plaatsvinden wanneer er één of een beperkt aantal kandidaten zijn overgebleven na de eerste ronde(n) en men objectief en gefundeerd wil selecteren als aanvulling op de subjectieve indrukken die zijn opgedaan tijdens de sollicitatiegesprekken. In een assessment worden, gemiddeld in een dag, de harde en meetbare functie-eisen maar ook de zachte functie-eisen, zoals persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden, getest en door getrainde en ervaren assessoren geobserveerd en beoordeeld in rollenspellen, taakopdrachten en interviews.
Lees meer

Beter zicht op uw talenten

In onze samenleving, die steeds meer om kwaliteit vraagt en die steeds competitiever en veeleisender wordt, wordt het steeds belangrijker om beter zicht op uw eigen kwaliteiten en vaardigheden te krijgen. Met name op de onderdelen waarin u zich onderscheidt van anderen. Daarbij kan verschil worden gemaakt in aangeleerde vaardigheden en in vaardigheden waarover u van nature beschikt. Een concreet voorbeeld van een aangeleerde vaardigheid is bijvoorbeeld typen. U kunt daarvoor op een typecursus gaan waar u door oefening de toetsposities op het toetsenbord leert vinden, de vaardigheid van het typen aanleert maar ook door training uw snelheid in het typen steeds verder leert vergroten.
Lees meer

Between jobs

Bij loopbaanwisselingen wordt veel aandacht besteed aan de vaste onderdelen die nodig zijn om de volgende functie te verwerven. Het juiste curriculum vitae, de uitnodigende sollicitatiebrief, het noodzakelijke netwerken en het kansrijke sollicitatiegesprek. Zowel in loopbaanbegeleiding als in artikelen en boeken worden daarover nuttige adviezen en tips gegeven.
Lees meer

De kracht van creativiteit

Creativiteit is een onderwerp van alle tijden. Toch krijgt het fenomeen creativiteit tegenwoordig steeds meer aandacht; de samenleving zit namelijk op dit moment nogal op slot. Innovatie is daar een goede oplossing voor. In alle sectoren van de maatschappij zit men te wachten op nieuwe wegen en mogelijkheden om uit deze impasse te komen. Zowel op technisch als op sociaal, maatschappelijk, privé- en politiek gebied. Daarnaast is de nadruk in de economie meer op kennis en ratio dan op gevoel en intuïtie komen te liggen. De juiste gedachten komen echter voort uit dit gevoel of deze intuïtie. En kennis dekt deze twee factoren af. Daar moet dus een (nieuwe) opening voor komen.
Lees meer

De kunst van het opruimen

Een belangrijk kenmerk van deze tijd is de grote hoeveelheid informatie, die we over ons uitgestort krijgen. Via allerlei kanalen komt deze naar ons toe. De televisie, de kranten, de tijdschriften, de vaklitteratuur, het internet, de e-mail, de gewone post, et cetera. Daarenboven volgen de informatie- en communicatietechnologieën elkaar in hoog tempo op, waardoor de informatiesnelheid, maar ook de informatiehoeveelheid, steeds groter wordt.
Lees meer

De lerende organisatie

In de jaren ’90 was er in veel bedrijven en organisaties een sterke dynamiek aanwezig om een zogenaamde lerende organisatie te worden. Het in 1990 verschenen boek Op weg naar een lerende organisatie heeft veel ondernemingen en instanties daar handvatten voor gegeven. In dit werk worden de voorwaarden geschetst voor de ontwikkeling van een lerende organisatie. De lerende organisatie was overigens een trend die al in de jaren ’70 was ingezet als organizational learning.
Lees meer

De meerwaarde van de commissaris in uw bedrijf

Recentelijk is door de Kamer van Koophandel Groningen en MKB-Noord een project gestart met als doel om bedrijven te interesseren voor het aanstellen van een of meerdere commissarissen. Er zijn in dit kader drie concrete acties uitgevoerd: een uitgebreide mailing, een eerste aanzet tot het opzetten van een commissarissenpool en het instellen van een commissarissenspreekuur.
Lees meer

De opkomst van de 45+-ers

Jarenlang is er een tendens geweest om op steeds jongere leeftijd te (moeten) stoppen met werken. Nu de tijden materieel gezien wat minder worden, komt er een sterkere, tegengestelde beweging op gang om langer te (moeten) doorwerken. Soms zelfs tot na 65 jaar. Even afgezien van de consequenties die dat voor de werkgelegenheid van jongere mensen heeft, betekent het dat er nagedacht moet worden hoe dat langer doorwerken mogelijk gemaakt kan worden. Zowel van de werkgeverszijde als van de kant van de 45+-er beschouwd. Hoe maken we de arbeid en de organisaties weer 45+-vriendelijk? Leeftijdsbewust personeelsmanagement wordt dus steeds belangrijker.
Lees meer