Hoe kunnen we helpen?

Categorieën

De meerwaarde van de commissaris in uw bedrijf

U bent hier:
< Terug naar overzicht

De meerwaarde van de commissaris in uw bedrijf

© J.C. Harry van Ingen

Recentelijk is door de Kamer van Koophandel Groningen en MKB-Noord een project gestart met als doel om bedrijven te interesseren voor het aanstellen van een of meerdere commissarissen. Er zijn in dit kader drie concrete acties uitgevoerd: een uitgebreide mailing, een eerste aanzet tot het opzetten van een commissarissenpool en het instellen van een commissarissenspreekuur.

Het ligt in de bedoeling om een commissarissenpool op te zetten die bestaat uit ruim tachtig bekende en zeer ervaren mensen Als professional hebben zij hun sporen verdiend op een breed gebied: financiële dienstverlening, automatisering, organisatieadvies, openbaar bestuur of als eindverantwoordelijke in een grote organisatie. Zij beschikken allen over een groot netwerk in het Noorden en willen graag hun kennis en ervaring inzetten voor bedrijven en daarmee een bijdrage leveren aan de economie van Noord-Nederland.

Het commissarissenspreekuur wordt gehouden door onder andere de geestelijke vader van het project, Hein Damming, voormalig regiodirecteur ABN Amro en als commissaris zeer bekend met het wel en wee van het bedrijfsleven. In het spreekuur wordt nagegaan wat de specifieke vraagstukken van de onderneming zijn en welke commissaris of commissarissen bij het bedrijf zouden kunnen passen. De belangstelling voor het spreekuur groeit. Het werk van een commissaris kent een inspanningsverplichting en een wettelijk kader, waarin alle rechten en plichten duidelijk worden omschreven. Jammer genoeg bestaan er vooroordelen ten aanzien van het functioneren van commissarissen en hoor je verhalen over zaken die niet goed gaan. Dit doet groot onrecht aan de inzet van de vele commissarissen die hun werk gewetensvol en consciëntieus uitvoeren en voortdurend een meerwaarde aan het bedrijf leveren. Onderzoek heeft aangetoond dat meer dan 60% van de bedrijven met meer dan vijftig medewerkers nog niet over een commissaris beschikt. Terwijl ze juist voor de continuïteit en het voortbestaan van een onderneming zo van essentieel belang zijn.

Ondanks het in ruime kring bekend maken van het project kan en moet de respons (nog) beter. Is de wet van de remmende voorsprong van toepassing? Zou het koudwatervrees kunnen zijn? Is men te druk met overleven in de huidige economische omstandigheden? Vindt men dat men als eindverantwoordelijke in een onderneming het allemaal zelf moet oplossen? Terwijl toch regelmatige reflectie op het bedrijfsgebeuren met ervaren mensen veel soelaas biedt. Natuurlijk beschikt een bedrijf over adviseurs op deelgebieden, maar die hebben toch, in tegenstelling tot een commissaris, een minder totaaloverzicht over de onderneming.

Zoals gezegd is het voordeel van een commissaris dat hij een brede blik op het bedrijf heeft en er een hechte en structurele band mee heeft opgebouwd. Wat zijn in grote lijnen de taken van een commissaris? Een commissaris houdt toezicht ten behoeve van de aandeelhouders en adviseert gevraagd en ongevraagd over alle aspecten die in een bedrijf spelen. Hij ziet toe of de onderneming zorgvuldig wordt bestuurd en of het ondernemingsplan wordt gevolgd. Hij stippelt mede de strategie uit. Hij fungeert als klankbord, hij is een coach en een vertrouwenspersoon. In belangrijke beslissingen zoals bij opvolging, benoemingen, reorganisaties, acquisities, grote investeringen, het aantrekken van vreemd vermogen, internationalisering staat hij als sparringpartner de ondernemer terzijde. Zijn inzet zorgt mede voor meer structuur in de onderneming. Als passief toeschouwer en actief medebestuurder kan hij problemen voorkomen. Indien de ondernemer onverhoopt uitvalt, bijvoorbeeld door ziekte, kan deze tijdelijk door een commissaris vervangen worden. Door de aanwezigheid van een commissaris is de ondernemer beter in staat om met enige afstand op zijn werk en zijn onderneming te reflecteren.

Onderzoek heeft uitgewezen dat door de ondersteuning van een ‘ervaren rot in het vak’ de kans van slagen bij startende ondernemingen doet toenemen van 50% tot 75-90%. Wanneer dit gegeven wordt doorgetrokken naar een bestaand bedrijf, is dat gegeven een reden te meer om te overwegen of een commissaris een waardevolle aanvulling voor u en uw bedrijf kan zijn. Om de kosten hoeft u het niet te laten, want de vergoeding voor een commissaris van een niet al te groot bedrijf ligt tussen de 5000 en 10.000 euro op jaarbasis.

Voor meer informatie over het spreekuur kunt u bellen naar de afdeling Handelsvoorlichting Kamer van Koophandel Groningen: 050-520 58 40. Voor meer informatie over de commissarissenpool kunt u bellen naar Jan Kneppers, plaatsvervangend directeur van de Kamer: 050-520 58 62.

KIJK op het noorden, september 2004, 301, pagina 67

Inhoud