Harry van Ingen

Na zijn studie Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft verrichtte Harry van Ingen raadgevend ingenieurswerk in verschillende delen van de wereld en zette hij een expertisecentrum in geo-informatiekunde op. Als directeur bij een bekend, landelijk opererend, loopbaanadviesbureau heeft hij zijn coachingsvaardigheden verder ontwikkeld.

Als rode draad door zijn loopbaan lopen de wens en het vermogen om mensen en organisaties aan het denken te zetten en in beweging te brengen, zowel op technisch, organisatorisch – als persoonlijk gebied. Zijn managementstijl staat in het teken van dienstbaar leiderschap, is voorts te typeren als bedrijfsmatig, praktisch, nuchter, bundelend en bouwend.

Sedert 1996 is hij als personal coach actief in zijn praktijk voor socratisch management- en ondernemerscoaching, Bald Consulting. Daarnaast is hij maatschappelijk actief in de politiek en ingenieurscoach bij het decanaat van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, KIVI. Op luchtige wijze treedt hij op als facilitator, opdat mensen de kennis optimaal overgedragen krijgen.