Hoe kunnen we helpen?

Categorieën

Between jobs

U bent hier:
< Terug naar overzicht

Between jobs © J.C.Harry van Ingen

Bij loopbaanwisselingen wordt veel aandacht besteed aan de vaste onderdelen die nodig zijn om de volgende functie te verwerven. Het juiste curriculum vitae, de uitnodigende sollicitatiebrief, het noodzakelijke netwerken en het kansrijke sollicitatiegesprek. Zowel in loopbaanbegeleiding als in artikelen en boeken worden daarover nuttige adviezen en tips gegeven. Aan de periode tussen twee banen wordt minder aandacht besteed. Hoewel de heersende opvatting is dat het direct van de huidige baan overstappen naar de volgende baan het beste is, is dit vaak niet mogelijk. Het is niet iedereen gegeven om aansluitend over te stappen. Het komt vaker voor dat er een periode van werkloosheid of beter gezegd een periode van het zoeken naar werk is. Zeker wanneer het om ontslag gaat. Deze periode kan oplopen tot meer dan een jaar, afhankelijk van de leeftijd, de geografische mobiliteit en de economische situatie.

Mocht u in de situatie terecht komen dat u uw werk kwijtraakt, dan krijgt u niet alleen te maken met de vraag hoe aan het werk te komen, maar ook met een periode waarin u dit moet zien te realiseren.

Wanneer u na diverse sollicitatie- en netwerkpogingen op gesprek mag komen, zult u wellicht het idee hebben dat iedereen van uw voorhoofd kan aflezen dat u werkloos bent. Veelal wordt dat veroorzaakt door het feit dat u zich slachtoffer voelt van de situatie, u zich schaamt voor uw ontslag en de daarmee gepaard gaande werkloosheid. U bent hiermee nooit eerder geconfronteerd. Een gevolg daarvan is dat de kans bestaat dat u zich in het gesprek niet “op ware grootte” laat zien, maar zich klein maakt. U denkt en handelt niet meer op basis van gelijkwaardigheid, zoals u dat op uw werk deed.

Om dit probleem op te lossen en een goede kans te hebben op een volgende functie moet u nog meer in beweging komen. U gaat de regie en het initiatief in eigen hand nemen. Daarbij stelt u zich niet als slachtoffer maar als aanbieder en energiek persoon op. Twee elementen zijn hierbij belangrijk, namelijk persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk ondernemerschap. De grote winst van deze periode is een beter zicht op uw mogelijkheden en talenten en leren hoe deze praktisch in te zetten in nieuw en vooral leuk werk. U zult merken dat u tot meer in staat bent dan u ooit voor mogelijk had gehouden.

Een baan zoeken is een dagtaak. Daarom is het belangrijk om een dagritme aan te houden en een dagprogramma te hebben om structuur te houden. Dat betekent planmatig te werk gaan: agenderen, plannen en administreren van al uw acties, zoals gespreks- en reflectieverslagen maken. Natuurlijk mag u af en toe een vrije dag nemen, maar die moet wel ingepland worden.

Om te kunnen netwerken en solliciteren moet u uw doelstelling en de marsroute bepalen. Met uw persoons- en functionele profiel kunt u dan doelgericht te werk gaan. Daarvoor is het nodig om uw deel van de arbeidsmarkt in kaart te brengen. Staart u zich niet blind op personeelsadvertenties. Van belang is dat u zich op allerlei wijzen gaat informeren over wat er in uw vakgebied en op de arbeidsmarkt speelt, zowel via internet als via persoonlijke contacten,. U zult na enige tijd merken dat uw grip krijgt op uw eigen situatie. Uw zelfvertrouwen, zelfverzekerdheid en motivatie nemen daardoor zienderogen toe en dan is het vinden van werk slechts een kwestie van tijd.

Maak een concreet “aanvals”plan, het liefst in samenspraak en samenwerking met anderen. Vraag hen om advies en om mee te denken. Maak uw vraag waar u naar op zoek bent steeds concreter. Laat u niet te snel teleurstellen wanneer het vinden van een nieuwe functie niet meteen lukt. Beschouw het al een auditie. Daarbij moet u ook voortdurend in uw eigen kwaliteiten blijven geloven om verder te komen. Het resultaat, een passende functie, hangt sterk af van de gerichte energie die u in uw eigen proces steekt. Simpel gezegd: hoe meer energie u in uw proces steekt des te meer resultaat zult u bereiken. U voorkomt hiermee tevens sociaal isolement.

Wacht niet voortdurend op de ander. Iedereen heeft het druk en u hebt meer tijd. Na verloop van tijd zal de belangstelling naar uw wel en wee verdwijnen. U zult er dus zelf iets aan moeten doen om uw netwerk op een eenvoudige, maar doeltreffende manier te blijven informeren zodat men uw stappen kan blijven volgen en mogelijkerwijs er in een later stadium op kan inhaken. Schrijf bijvoorbeeld af en toe iedereen een korte en persoonlijke brief wanneer er weer iets nieuws te melden is. Het geeft uzelf ook een goed gevoel omdat u bij het schrijven zult merken dat u vorderingen maakt.

U kunt uw beschikbare tijd ook nuttig besteden door cursussen te volgen, te studeren, lezingen bij te wonen of vrijwilligers- of bestuurswerk te doen. Op deze wijze onderhoudt u uw functionele vaardigheden, draagt u bij aan de maatschappij en behoudt u uw geloof in eigen kunnen. Aanvullend kunt u persoonlijkheids- en beroepskeuzetesten doen. Op internet zijn er voldoende te vinden en ook het CWI en UWV beschikken daar over.

Zeer belangrijk is om uw fysieke en mentale conditie op peil te houden. U zult merken dat wanneer u weer in het ritme van het nieuwe werk komt de overgang daar naartoe naadloos zal zijn.

Met de genoemde acties kunt u in sollicitaties goed en open uitleggen wat u gedaan heeft in deze periode, wat u ervan geleerd hebt en wat u daarvan in de toekomstige functie goed kunt toepassen. Het zogenaamde gat in uw CV verdwijnt hiermee op een eenvoudige wijze. Het is zonder meer een nieuwe ervaring die u hebt opgedaan en wanneer u er goed doorheen komt, getuigt dat van veerkracht.

Mocht u deze situatie terechtkomen dan wens ik u een boeiende en leerzame periode toe. Wanneer u eenmaal weer aan het werk bent, zult u merken dat in deze periode veel persoonlijke ontwikkeling mogelijk is geweest. U zult met weemoed aan deze tijd terugdenken.

KIJK op het noorden, april 2009, 348, pagina 67

Inhoud