Hoe kunnen we helpen?

Categorieën

Competenties: hoe benadrukt u uw sterke punten?

U bent hier:
< Terug naar overzicht

Competenties: hoe benadrukt u uw sterke punten?

© J.C.Harry van Ingen

Omdat we in een competitieve tijd leven en alles snel moet, is het steeds belangrijker om in het kort iets over uw sterke eigenschappen te kunnen vertellen. Bijvoorbeeld bij sollicitatie-, netwerk-, verkoopgesprekken, maar ook bij functionerings- en beoordelingsgesprekken. U moet de kennis over uw eigenschappen dus paraat hebben en direct kunnen spuien. Deze aanpak geldt dus niet alleen voor u als persoon, maar ook voor uw organisatie. In deze notitie gaat het echter in het bijzonder over uw persoonlijke eigenschappen, maar het verhaal is met enige aanpassingen even goed toepasbaar voor de bepaling van de sterke eigenschappen van uw organisatie.

Voordat u uw sterke punten kunt benadrukken, dan wel kunt presenteren, moet u deze zelf wel kennen. Om uw sterke punten te weten te komen is een gedegen en continu zelfonderzoek noodzakelijk. Hierbij moet u onderscheid maken in uw functionele en persoonlijke eigenschappen. De eerste laten zien hoe u functioneel uw taken uitvoert en welk resultaten dat oplevert. De persoonlijke eigenschappen geven aan welke persoonlijkheid men van u kan verwachten. Uw persoonlijkheid is vooral van belang in uw relatie en in uw communicatie met anderen. Om er achter te komen welke eigenschappen u hebt, kunt u bijvoorbeeld enkele testen doen. Daar is genoeg litteratuur over. Er is zelfs een soort kwartetspel om uw kernkwaliteiten en valkuilen te bepalen. De testen kunnen gaan over uw kennisintelligentie, maar ook uw emotionele intelligentie. De bedoeling is dat de uitkomsten van de testen bevestigen wat u latent al van uzelf weet. Nu denkt u wellicht uzelf goed te kennen, maar een ander: vriend, kennis, docent of leidinggevende ziet u functioneren als mens, student of medewerker en kent u nog beter. Het is zeer verstandig om aan deze mensen terugkoppeling over uzelf en uw zelfbeeld te vragen. Daar krijgt u altijd heldere, oprechte en constructieve beelden op terug, die uw zelfbeeld alleen nog maar verder kunnen aanscherpen en bijstellen. Deze aanscherping en bijstelling moeten een tweede natuur van u worden en u moet er de rest van uw loopbaan mee bezig blijven.

Een zelfbeeld is een beeld van uzelf. Vaak is er een verschil in hoe u zichzelf én hoe een ander u ziet. Dit verschil is interessant, want er moet dan blijkbaar door u aan gewerkt worden om dat verschil te laten verdwijnen. Daarenboven kunt u uzelf wel bepaalde eigenschappen toedichten, maar wanneer een ander die niet ervaart, moeten ze door u zichtbaard(er) worden gemaakt. Hoe benadrukt u nu uw sterke eigenschappen? Eigenlijk is dat zeer eenvoudig. Zoek goede voorbeelden bij uw sterke eigenschappen. Waarin uw gesprekspartner deze eigenschappen van u kan waarnemen en eventueel ook kan controleren. Dat kunnen voorbeelden zijn uit uw privé-leven, uit uw maatschappelijk en sociaal leven, uw studietijd, uw stage, maar natuurlijk ook uit uw werk. Stelregel daarbij is: feiten en resultaten spreken. De voorbeelden moeten dus concreet zijn. Een mooi stramien voor de opbouw van deze voorbeelden, is START-stramien. S = de situatie, T = uw taak, A = uw aandeel, R = het bereikte resultaat, T = de terugblik van anderen. Vooral de terugblik dan wel feedback is een belangrijk onderdeel, omdat dit een objectief beeld van de situatie en uw rol daarin geeft. Wanneer u tijdens een gesprek moet aangeven waarom u iets goed kunt of wat uw sterke punten zijn, kunt u deze met dat stramien in enkele minuten aantonen. Ik wens u voor uzelf en uw organisatie vele mooie START-voorbeelden toe.

KIJK op het noorden, april 2004, 298, pagina 62

Inhoud