Hoe kunnen we helpen?

Categorieën

Beter zicht op uw talenten

U bent hier:
< Terug naar overzicht

Beter zicht op uw talenten

© J.C.Harry van Ingen


In onze samenleving, die steeds meer om kwaliteit vraagt en die steeds competitiever en veeleisender wordt, wordt het steeds belangrijker om beter zicht op uw eigen kwaliteiten en vaardigheden te krijgen. Met name op de onderdelen waarin u zich onderscheidt van anderen. Daarbij kan verschil worden gemaakt in aangeleerde vaardigheden en in vaardigheden waarover u van nature beschikt. Een concreet voorbeeld van een aangeleerde vaardigheid is bijvoorbeeld typen. U kunt daarvoor op een typecursus gaan waar u door oefening de toetsposities op het toetsenbord leert vinden, de vaardigheid van het typen aanleert maar ook door training uw snelheid in het typen steeds verder leert vergroten. Stel nu dat u “blind” met tien vingers wilt leren typen, dan vraagt dat van u weer andere vaardigheden en eigenschappen en wellicht kunt u het ook uzelf moeilijk aanleren. Het is vergelijkbaar met het wel of geen kaart kunnen lezen. U of wellicht uw partner kunnen het of kunnen het niet, een regelmatige bron van irritaties tijdens de vakanties.


In het algemeen geldt dat elk mens getalenteerd is op een bepaald gebied. Talenten komen voort uit de van nature eigenschappen waarover elk mens beschikt. Het kenmerk van een echt talent is dat u, die over dit talent beschikt, zelf nooit kunt beschrijven op welke wijze u met uw talent zaken aanpakt of doet omdat het van nature, dus vanzelf gaat. U denkt er niet bij na, het gaat automatisch en als vanzelf. Wanneer u wel zou kunnen vertellen hoe u zaken aanpakt, is het een truc of een kunstje en dus aangeleerd. Vergelijkt u het maar weer met het typen. Iemand die “blind” met tien vingers kan typen, zal nooit kunnen omschrijven hoe dat bij haar of hem nu precies werkt, maar zij of hij zal wel kunnen vertellen waar de toetsen zitten. Een talent kunt u steeds verder ontwikkelen door voortdurend ervaring op te doen en zo uw eigen meesterschap te ontwikkelen. Overigens is dat een oneindig en eindeloos proces omdat aan deze ontwikkeling nooit een einde komt. Dat betekent dus dat u uw hele leven uw talent zult moeten onderhouden. Maar belangrijker voor uw talent is het feit om het voortdurend in uw omgeving aan te bieden en om deze begaafdheid niet te verbergen. De gelijkenis met de talenten uit de bijbel geeft daar een prachtig voorbeeld van. Stop uw talenten niet in de grond, want dan heeft niemand er wat aan en ze vermeerderen zich ook niet. Maar door er de juiste dingen mee te doen, zullen ze zich vermeerderen.

Wat u kunt doen de resultaten van uw activiteiten vertellen die uit uw talent voortvloeien. Dus wat er gebeurt wanneer u uw talent inzet. De praktijk leert dat deze communicatie hierover veel te weinig plaats vindt. Omdat deze resultaten voor u zo vanzelfsprekend zijn, zult u het er vanwege uw bescheidenheid maar ook door uw onwetendheid nauwelijks of nooit over hebben of hebben gehad. Wanneer u meer zicht krijgt op uw vanzelfsprekendheden, krijgt u ook beter zicht op uw authenticiteit, uw vakman- respectievelijk meesterschap, uw functionaliteit en uw optimale inzetbaarheid. Voor netwerk- en sollicitatiegesprekken is het communiceren over uw vanzelfsprekendheden erg belangrijk omdat u zich hiermee van anderen onderscheidt. Het is een frequent voorkomende misser dat men het er niet over heeft en men zodoende belangrijke kansen laat liggen. Het is belangrijk in uw dagelijks functioneren dat u uw vanzelfsprekendheden communiceert en ook gaat inzetten.

De volgende vragen kunnen u helpen bij de bepaling van uw vanzelfsprekendheden. Het gaat hierbij om uw aanleg en uw vaardigheden die bij uw authentiek gedrag behoren:

– wat gaat mij van nature gemakkelijk af? Ik denk er niet over na, ik doe het automatisch

– over welk onderwerp of onderwerpen raak ik niet uitgepraat?

– wat zijn mijn drijfveren? Wat geeft mij energie?

Het zijn ontwikkelingsvragen die spontaan wel een antwoord zullen opleveren, maar waarop u in de loop der tijden steeds betere antwoorden zult vinden. Schakelt u voor de bepaling van uw vanzelfsprekendheden ook goede bekenden in want zij zien altijd erg scherper wat u van nature doet.

Het zou mooi zijn wanneer u uw vanzelfsprekendheden zou kunnen samenvatten in een rol, uw authentieke rol. Hoe zult u deze rol benoemen na beantwoording van bovenstaande drie vragen? Het is een metaforische professie, het gaat dus niet uw functie maar om uw rol die u zonder erbij na te denken speelt en waarvan iedereen denkt: “Dat is nu typisch ……..”. Voor de puntjes kunt u uw eigen naam invullen. Mogelijke voorbeelden zijn: instructeur, inzichtgevende waarnemer, luisteraar, dienaar, onderzoeker of de naam van een door u bewonderd, bekend persoon of rolmodel.

Besef wel dat u dit zelfonderzoek de rest van uw leven blijft uitvoeren als u nog bewuster wilt worden van uw authentieke rol. Het is een eindeloos en prachtig ontwikkelingsproces. U zult merken dat u optimaler gaat functioneren, scherper wordt in uw communicatie, duidelijker wordt naar uw omgeving met wat u niet of wel wilt, wat uw grenzen zijn en – als belangrijkste verworvenheid – uzelf en uw omgeving zicht geeft waar u naar toe wilt en gaat in het leven.


KIJK op het noorden, maart 2007, 327, pagina 51

Inhoud