Categorieën

Tijden veranderen, mensen ontwikkelen

U bent hier:
< Terug naar overzicht

Tijden veranderen, mensen ontwikkelen

© J.C.Harry van Ingen

Het ministerie van Economische Zaken heeft een onderzoek uitgevoerd, waarin is nagegaan wat er aan het veranderen is in het werk en wat er daardoor in de komende tijd zal gaan veranderen in de onderlinge arbeidsverhoudingen in organisaties. Er wordt gesproken over het “nieuwe werken”. Het daarin geschetste beeld is dat medewerkers een andere relatie met hun werkgever zullen gaan krijgen door de grotere verantwoordelijkheid en vrijheid, die door hen wordt verlangd. De medewerker zal mobieler worden en eerder van functie en werkgever veranderen. Het is dus niet meer vanzelfsprekend dat iemand blijft: de organisaties moeten zuinig worden op hun medewerkers. Voorts merk je overal om je heen dat we meer waarde gaan hechten aan waarden en kwaliteit van het leven. Het lifetime-employment verandert in lifetime-enjoyment.

E¾n van de bekendste voorbeelden van de toenemende mobiliteit is dat er steeds meer zelfstandigen zonder personeel komen, de ZZP-ers. Deze ontwikkeling ontstond eerst bij ambachtslieden, maar nu ook steeds meer en meer bij dienstverleners. Deze ontwikkeling zal alleen nog maar verder toenemen. Leidinggeven, ondernemen en besturen worden dus ook anders: het “nieuwe leidinggeven”, het “nieuwe ondernemen” en het “nieuwe besturen”. Met andere woorden: als organisatie moeten we ons daar op voorbereiden en we krijgen er in alle geledingen mee te maken.

Medewerkers binden en boeien. De organisatie als “geluksfabriek”, is dat fictie of wordt dat realiteit? Maken we optimaal gebruik van de talenten van onze medewerkers, maar doen we dat ook met onze eigen talenten? Hoe zit met het persoonlijk ondernemerschap van medewerkers, maar ook met die van onszelf? Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft ook consequenties voor de medewerkers.

De wereld om ons heen en de medewerkers veranderen, maar verandert het management mee? Is dat ook de reden waarom sommige managers opbranden of uit hun functie worden ontheven? Er is een toenemend aantal burn-outgevallen. Ligt dat aan de mensen? Is het te voorkomen? Luisteren we wel goed naar de signalen uit de organisatie?

Hoe bereiden we onze mensen in de organisatie op al deze veranderingen voor en meer nog: hoe bereiden we ons zelf daarop voor?

Mij is gevraagd om in dit katern notities te gaan schrijven over zaken die met personeelsmanagement te maken hebben. In het licht van de genoemde veranderingen en de opgeroepen vragen wil ik graag aan de hand van concrete voorbeelden zaken gaan uitwerken en aangeven welke oplossingen er zijn.

De eerstvolgende keer wil ik het over de consequenties van de Wet Poortwachter hebben: wat kun je eraan doen om een zieke werknemer weer zo snel mogelijk terug in de organisatie te krijgen. Deze wet verplicht de werkgever, maar ook de werknemer om zo snel mogelijk oplossingen te vinden voor reïntegratie. Het terugdringen van het ziekteverzuim is één van de belangrijke opgaven in een organisatie.

KIJK op het noorden, juli/augustus 2002, 280, pagina 47

Inhoud