Categorieën

Het ondernemingsplan als meetlat

U bent hier:
< Terug naar overzicht

Het ondernemingsplan als meetlat

© J.C.Harry van Ingen

Aan het begin van het nieuwe jaar hebben we, na alle vrije dagen, hopelijk goede zin om weer te gaan ondernemen. Die goede zin is zeker nodig nu de economie in zwaar weer zit. Het huidige tijdsbestek vraagt nog meer om ondernemerseigenschappen als durf, innovatie, creativiteit en een goede neus voor de markt en klanten. Een spreekwoord zegt: “ondernemen ontstaat uit armoede”. De komende tijd zal dat zeker gaan bewijzen. Het klinkt als een platitude, maar de geschiedenis leert dat bedrijven die door een periode als de huidige heen komen, flexibel kunnen meebewegen met de macro-economische ontwikkelingen.

Een goede neiging is om de broekriem aan te halen, maar zoals een bekende Nederlander stelt: “bezuinigen is het minste wat je moet doen”. Dus is er blijkbaar meer nodig, namelijk bezig blijven met nieuwe mogelijkheden voor de onderneming én met verbeteringen aan producten en diensten. Hebt u er wel eens aan gedacht om het ondernemingsplan als meetlat te gebruiken en uzelf, maar ook uw omgeving, eens kritisch te ondervragen aan de hand van de hoofdstukken uit het ondernemingsplan? Bij alle drukke werkzaamheden en dagelijkse besognes lijkt daar vaak geen tijd voor te zijn. Maar alertheid blijft noodzakelijk om in te kunnen blijven spelen en te reageren op alle ontwikkelingen. Het is een mogelijke aanpak die structuur geeft aan uw ondernemend denken en handelen. Het is geen activiteit die ad hoc kan worden aangepakt. Het is een kwestie van er voortdurend aandacht in uw gedachten aan te besteden. En u hoeft het niet alleen te doen. Er leeft bij de medewerkers in uw bedrijf een pragmatische ideeënrijkdom, die kan worden gebruikt en benut. Er zijn echter veel organisaties die niet beschikken over zo’n ondernemingsplan, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat u niet dezelfde visie en aanpak kunt gebruiken. Voorts kan het een aansporing zijn om alsnog een ondernemingsplan te gaan schrijven. Wanneer u er eenmaal één hebt, heeft u ook de mogelijkheid om met het voortschrijdend inzicht deze bij te stellen.

Op gezette momenten uw swot-analyse (strengths-weaknesses-opportunities-threats) bijstellen op basis van opgedane ervaringen, inclusief de terugkoppelingen van kant van uw klanten is waardevol. Vraagt u wel eens aan sommige klanten waar uw sterke en uw zwakke punten liggen? Terechte klachten zijn als het ware voor u cadeautjes, omdat die, mits goed be- en afgehandeld, u veel informatie voor verbeteringen opleveren. Geef uw klant die bij u een klacht indient meteen een presentje en bedank hem dat hij met de klacht bij u komt en niet direct naar de concurrent gaat. U zult zien dat uw aanpak respect en vrijwel zeker ook meer werk oplevert. Kunt u het profiel van uw klanten verder aanscherpen? Hoe ziet uw klant eruit, wat doet uw klant?

Waarmee onderscheiden zich uw producten of diensten in vergelijking met die van uw marktcollega’s en wat voegen uw producten en diensten extra toe? De klant is de enige partij die kan kiezen voor uw producten of diensten, dus hij moet ook wel ergens uit kunnen kiezen. Wanneer producten of diensten dezelfde zijn als die van uw collega’s dan is er een grote kans dat (alleen) de prijs de doorslag geeft. Hoe zit het met uw promotie van uw producten of diensten? Is daar nog een extra slag in te maken? Maakt u naast de gebruikelijke promotiemogelijkheden gebruik van free publicity? Welke aanvullende promotiemogelijkheden zouden er kunnen zijn. Uw producten of diensten moeten natuurlijk groeiende aandacht kunnen krijgen, enerzijds door tevreden klanten, anderzijds door grotere bekendheid onder potentiële klanten Een kritische beschouwing van uw eigen ondernemersvaardigheden levert ongetwijfeld verbeterpunten op. Voor het realiseren van deze verbeteringen kunt u iemand inschakelen, die u in dit proces kan ondersteunen. Een indringende vraag, die veel overtuiging genereert om beter beslagen ten ijs door te gaan, luidt: wanneer onze bedrijf of organisatie, ons product, onze dienst er niet zouden zijn wat zou de wereld dan missen…? Ik wens u veel overtuiging toe.

KIJK op het noorden, februari 2004, 296, pagina 69

Inhoud