Hoe kunnen we helpen?

Categorieën

Het nut en de noodzaak van een resume

U bent hier:
< Terug naar overzicht

Het nut en de noodzaak van een resumé

© J.C.Harry van Ingen


De economische vooruitzichten worden de laatste tijd almaar gunstiger. Het resultaat daarvan is een groeiend vertrouwen in de economie. Dit heeft direct consequenties voor de arbeidsmarkt die op zijn beurt ook aantrekt en dat is het beste waar te nemen in de groeicijfers van uitzend- en detacheringbureaus. Deze gunstige uitgangssituatie zou het idee kunnen geven dat het eenvoudiger wordt om aan een nieuwe functie te komen. Getalsmatig en verhoudingsgewijs klopt dat ook wel, maar wat betreft de voorbereiding op een volgende stap in een loopbaan, vrijwillig of noodzakelijk, maakt het niets uit.


Wanneer men op zoek is naar een nieuwe functie hoort daar dezelfde voorbereiding bij als in tijden waarin het economisch slecht(er) gaat. Wanneer de voorbereiding gedegen is, is de kans om eerder in de tijd een functie te vinden in economische betere tijden natuurlijk groter. Bereidt men zich onvoldoende voor dan is de kans op een baan, ongeacht de economische omstandigheden, gering en wordt het een lot uit de loterij, hoogstwaarschijnlijk met een bescheiden prijs.


Het schrijven van een goede sollicitatiebrief op een advertentie of een open sollicitatiebrief is een kunst op zich die maar weinigen van nature beheersen. De oefening ontbreekt omdat het maar een paar keer in een loopbaan gebeurt dat men van functie wil of moet veranderen. Het is altijd verstandig om een goed cv paraat te hebben, Een cv jaarlijks bijhouden is zeer aan te bevelen. Het is niet erg professioneel wanneer een cv wordt overhandigd die gedateerd is en op het laatste moment nog aangevuld moet worden. De slogan: “Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid” geldt – vrij vertaald – dus voor ons allemaal.
Naast de gebruikelijke manieren van solliciteren wordt de kans op een volgende functie vergroot door het opbouwen van een netwerk en het netwerken zelf. Zelf op zoek gaan naar een passende functie is de beste en meest aan te bevelen aanpak. Om netwerkgesprekken te voeren is het hebben van een actuele cv uiteraard van essentieel belang. Bij een goed gesprek kan een cv altijd worden achtergelaten. Netwerken is voor iedereen een goede invalshoek, maar voor 45+’ers beslist noodzakelijk omdat men bij de gebruikelijke sollicitatie-inspanningen onvoldoende kansen heeft. Leeftijdsdiscriminatie is verboden, maar het bewijs daarvoor is eigenlijk niet mogelijk. In het zelfgekozen netwerkproces vervalt dit nadeel.


Een zeer belangrijk instrument in een netwerkgesprek – sterk aan te bevelen – is het beschikken over een resumé. Kort gezegd: een cv beschrijft wat u gedaan hebt, terwijl een resumé beschrijft wat u wilt gaan doen en waarom u daartoe in staat bent. Een cv veelal kwantitatief. Een resumé daarentegen kwalitatief. Het voordeel ten opzichte van een cv is het feit dat u in een resumé uw persoonlijke en concrete doelstelling beschrijft.


Een resumé is dus toekomstgericht. Met een resumé wordt u aanbieder in plaats van vrager. Daardoor wordt uw houding ook onafhankelijker. In uw resumé vertelt u impliciet over uw talenten. Nog een essentieel voordeel van een resumé is het gegeven dat “gaten”, zoals die in een cv meteen zichtbaar zijn, in eerste aanleg aan het oog onttrokken worden. U hoeft ze niet te verzwijgen, maar in een persoonlijk gesprek zijn deze leemtes eenvoudiger te verklaren en te relativeren.


Het resumé bevat naast uw doelstelling ook een korte beschrijving waarom u meent aan die intentie te kunnen voldoen door een korte beschrijving van uw kennis, ervaring en bereikte resultaten in uw werk en in eventuele andere activiteiten. Het is van belang dat de doelstelling wordt verbonden aan een door u geconstateerde behoefte in de markt. De doelstelling kan met veel onderwerpen te maken hebben. Het kan een visie bevatten, een oogmerk hoe zaken verbeterd kunnen worden, een idee dat verder ontwikkeld moet worden, een ontwikkeling in de markt waarop ingesprongen kan worden en/of een functionaliteit waar behoefte aan is of zal gaan ontstaan. Andere rubrieken in uw resumé zijn: uw persoonlijke gegevens, een korte intro, uw opleiding en ervaring, uw ambitie, uw motivatie, uw kwaliteiten en vaardigheden en uw perspectief op langere termijn.


Met deze inhoud gaat u netwerken om meningen, tips, suggesties, terugkoppeling en doorverwijzingen te vragen. Met deze ingewonnen informatie kunt u uw resumé aanpassen en uw focus op hetgeen u wilt én zoekt verder aanscherpen. Hiermee komt u steeds dichter bij uw doel.

Een resumé beslaat meestal niet meer dan een A-4 velletje. Een resumé wordt achtergelaten na het netwerkgesprek en wordt vooraf niet opgestuurd. Dat is van kardinaal belang. Uw eigen verhaal is namelijk leidend in het zoekproces naar een nieuwe functie en uw resumé een weergave daarvan. Draait u het om dan is het mogelijke gevolg dat uw netwerkcontact u met een verkeerde interpretatie over u als persoon en functionaris ontvangt. Dat kunt u en moet u voorkomen.


KIJK op het noorden, december 2006, 324, pagina 58

Inhoud