Hoe kunnen we helpen?

Categorieën

Het managen van talent

U bent hier:
< Terug naar overzicht

Het managen van talent

© J.C.Harry van Ingen


Talent kan tegenwoordig steeds minder besmuikt gebruikt worden. In het huidige tijdsbestek wordt het in toenemende mate geaccepteerd om als persoon boven het maaiveld uit te steken. TV-programma’s als Idols en X-factor, maar ook vergelijkbare manifestaties werken daaraan zeker mee. De berichtgeving in de media geeft meer en meer uiting aan de successen in het ondernemerschap die in het bijzonder op steeds jongere leeftijd worden behaald.

Talentmanagement is in dat kader een begrip aan het worden. Als opvolger van HRM, Human Resource Management, wordt er gesproken over HTM, Human Talent Management. What’s in the name. Natuurlijk zijn de begrippen in de kern hetzelfde. Wanneer men het over een resource (een bron) heeft, moet men daar persoonlijk alles uit kunnen halen Zowel als medewerker, als werkgever of leidinggevende. Maar een bron kan ook uitgeput raken, wanneer er teveel wordt uitgehaald. Dus de bron moet zorgvuldig worden benut.


De Dikke van Dale kent aan het begrip talent drie betekenissen toe. Ten eerste natuurlijke begaafdheid, bekwaamheid tot iets, een gave; ten tweede iemand met veel begaafdheid en ten derde een bepaald gewicht of een geldsom. Om bij de derde betekenis te beginnen, er staat in de Bijbel een prachtig verhaal: de gelijkenis van de talenten. Het verhaal gaat over drie slaven die van hun meester talenten, geld dus, ontvangen. Het aantal talenten, dat zij van hun meester ontvangen, is afhankelijk van hun bekwaamheid. Twee slaven gaan iets doen met hun talenten en vermeerderen deze. De derde slaaf stopt zijn ene talent in de grond. Daar gebeurt dus niets mee. Hij komt niet verder in het leven. Wilt u het nog eens nalezen dan kunt u het vinden in Matthéüs 25:14-30.


Wanneer we dit verhaal verplaatsen naar deze tijd en van de slaven medewerkers en van de meester een werkgever of manager maken, is de inhoud van het verhaal natuurlijk nog steeds actueel. De manager of werkgever moet de medewerker de gelegenheid en mogelijkheden geven om zijn talenten verder te ontwikkelen. Belangrijk daarbij is het feit dat de medewerker zijn eigen talent of gave kent en de leidinggevende deze bij zijn medewerker herkent. Voor de leidinggevende is het zaak om daar vanuit een open houding naar te kijken en mee om te gaan. Het zou namelijk mogelijk zijn dat een medewerker iets veel beter kan dan de leidinggevende. Deze heeft de houding nodig van een ouderwetse bovenmeester die vanuit onbaatzuchtigheid al bij zijn jonge leerlingen zag waartoe ze in staat waren, dat vermogen stimuleerde en bijna kon voorspellen wat ze ooit zouden bereiken. De leerlingen die dat vroeger is overkomen, kunnen zich op latere leeftijd altijd haarfijn herinneren wie hun bovenmeester is geweest en waarin zij werden gestimuleerd.


De oud-leerlingen blijven hun bovenmeester dan ook altijd dankbaar. Zo’n rijk gevoel kunt u als leidinggevende later ook ten deel vallen wanneer u het op dezelfde manier aanpakt. Het managen van talent is dus blijkbaar ook een talent. U moet de attitude hebben dat u een ander iets gunt en dat vanuit de gedachte dat ieder mens over talenten beschikt en op zijn niveau ergens in excelleert. Vanuit een managementblik moet worden nagegaan of en op welke manier dat talent in de organisatie ingezet kan worden.


De medewerker heeft een eigen verantwoordelijkheid om het eigen talent onder ogen te zien, het op een altruïstische manier aan te bieden en het te communiceren. Daarvoor is veel zelfonderzoek en zelfreflectie nodig. Achteroverleunen is daarbij uit den boze. Het vergt van de medewerker en eveneens van de leidinggevende een actieve, alerte en open houding. Het huidige tijdsbeeld is er één van zelfonderzoek en zelfreflectie. Niet alleen voor de medewerker, maar ook voor de leidinggevende. Het voordeel van het benutten en inzetten van een talent leidt ertoe dat de daarmee gepaard gaande werkzaamheden of activiteiten moeiteloos verlopen en deze kunnen gedurende lange tijd worden volgehouden. Dat geldt in de organisatie voor alle functies en op alle niveaus.


Een belangrijk punt daarbij is wel dat het bij talent niet alleen om kennis gaat, maar ook om vaardigheid. Zoals denken verbonden is met kennis, is vaardigheid verbonden met doen en met het ambacht. In de huidige kennissamenleving wordt daar echter minder waarde aan gegeven.

Dat verandert snel wanneer u bij een plotselinge lekkage op zoek moet naar een goede loodgieter of wanneer u een aannemer zoekt die bij u moet gaan verbouwen. Dan begrijpt u meteen wat een ambacht is en wat dat ambacht voor u betekent.


De discussie over het huidige onderwijssysteem is daar ook een goed voorbeeld van. Het wordt wel eens als een spectaculaire ontdekking gepresenteerd dat sommige leerlingen meer met het doen hebben en dat deze leerlingen dus meer met hun handen dan met hun hoofd moeten werken. De discussie over instituten waar toptalent in kennis wordt opgeleid, versluiert de noodzaak van het opleiden van toptalent in vaardigheid. Maar beide typen talent zijn nodig en deze moeten aanvullend naast elkaar en met meer waardering voor elkaar worden ingezet.


Er is dus nog veel, maar ook dankbaar werk aan de winkel. Verander de wereld, maar begin bij jezelf. Dus in navolging van de bekende uitspraak: “Ik wens u veel personeel toe” wens ik u veel talent toe. Ook voor uzelf.


KIJK op het noorden, april 2007, 328, pagina 54

Inhoud