Hoe kunnen we helpen?

Categorieën

Effectiever managen door coaching

U bent hier:
< Terug naar overzicht

Effectiever managen door coaching

© J.C.Harry van Ingen

Het coachen van managers is in een groeiende belangstelling komen te staan. Daarvoor is een aantal redenen aan te voeren. Maatschappelijke, technische en organisatieontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Aan het management almaar hogere eisen gesteld door de intensievere werkdruk, de complexere werkinhoud en de grotere belangen. Soms zijn de bestuurders en commissarissen sneller ontevreden over het functioneren van de manager onder druk van de share- en stakeholders. Missers worden minder snel geaccepteerd. Binnen dit geweld wordt er door de medewerkers van de manager ook nog eens verwacht dat hij een coachende stijl van leidinggeven heeft.

Hoe blijft u dan als manager in deze omstandigheden effectief en met plezier aan het werk en hoe staat het met uw coachende stijl van leidinggeven? Deze vragen zijn het best te beantwoorden, wanneer u zich laat coachen. Een aantal jaren geleden ging u daarvoor naar een training. Tegenwoordig is het gebruikelijker om een coach in te schakelen. Het heeft grote voordelen. Het is goedkoper, effectiever en er wordt maatwerk geleverd. In de vertrouwensrelatie met de coach kan men met zijn persoonlijke vragen komen. Deze (persoonlijke) relatie is essentieel voor het effect van de coaching.

In het algemeen vindt een manager het lastig om ondersteuning te zoeken en om hulp te vragen. De inzet van een coach kan als zwaktebod worden ervaren. Er rust nog te veel een taboe op en het heeft een zweem dat u het niet goed zou doen. Maar dat is niet aan de orde. Het gaat erom hoe u het nog beter zou kunnen doen. Elk mens heeft die onafhankelijke spiegel en dat klankbord nodig om nog beter te kunnen functioneren. Door de hoge prestatiedwang komt de ruimte voor reflectie, inspiratie en visieontwikkeling namelijk in het gedrang. De aanwezigheid van een coach geeft u de mogelijkheid en de rust om stil te staan bij uzelf. Dit is noodzakelijk voor relativering en persoonlijke ontwikkeling. Het betekent investeren in uzelf en het houdt bovendien uw geest soepel. Er zijn coaches, die een eigen praktijk hebben en zich vanuit een bepaalde filosofie of methodiek met coaching bezighouden. Ook organisatieadviseurs bieden het als een extra dienst aan. Er zijn diverse instituten, waar men opgeleid kan worden als coach. Het is een vrij, nog niet beschermd, beroep.

Wat u leert en ervaart tijdens de gesprekken met uw coach moet u direct in uw werk, maar ook daarbuiten kunnen toepassen. Iemands gedrag kan worden veranderd, maar belangrijker is dat de werkinstelling kritisch wordt beschouwd en de visie op het werk en organisatie verder wordt aangescherpt. De managers die worden begeleid, ervaren het als een weldaad, als een mentale fysiotherapie. Het bijzondere is, dat niemand wezenlijk verandert, maar bewuster wordt van zichzelf en zijn houding in relatie tot zijn omgeving. U wordt onafhankelijker, authentieker, zichtbaarder voor uw omgeving en minder defensief georiënteerd.

Er zijn vele aanleidingen om een coach te zoeken: veranderingsprocessen in uw organisatie en uw eigen effectieve rol daarin, de vitaliteit van uw eigen functioneren, uw omgang met uw bestuur of raad van commissarissen, de strategie van uw bedrijf en uw eigen inzet daarin, het gevoel dat u heeft, ook na de vakantie, het stuur kwijt te zijn.

Hoe moet ik verder en hoe pak ik dat aan zijn dan de prangende vragen? Maar daarnaast kunnen er vragen zijn zoals: hoe creëer ik draagvlak voor mijn plannen, hoe krijg ik mijn medewerkers in beweging, hoe breng ik mijn boodschap over in het managementteam?

Wanneer u een coach wilt inschakelen, zoekt dan iemand buiten uw organisatie, waar u uw verhaal aan kwijt kunt en waartegen u vrijuit kunt spreken. U zoekt daarvoor een persoon, die de zaken met afstand bekijkt. Omdat coaching werkt op basis van onderling vertrouwen is ervaring van bekenden, die een coach hebben, een goede manier om een coach te vinden. Reputatie en levenservaring zijn belangrijk. Van belang is dat de coach organisatie- maar vooral ook mensenkennis heeft. Zijn inzet moet bij wijze van spreken ook meer omzet opleveren. Heeft u er wel eens aan gedacht om een coach in te schakelen? Waarom heeft u het toen niet gedaan? Dit is een mooie vraag om mee te beginnen, wanneer u een coach gevonden heeft.

KIJK op het noorden, februari 2003, 286, pagina 71

Inhoud